เทพมาศ และ ทองอุไร

เทพมาศ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Flemingia sirindhorniae Mattapha, Chantar. & Suddee) เป็นพรรณไม้ในวงศ์ถั่ว(Fabaceae) ค้นพบในปี พ.ศ. 2560 ที่มีอยู่แห่งเดียวในโลกเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย สำรวจพบที่เขาหินปูนที่ความสูง 900 เมตร ที่ดอยหัวหมด อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดเป็นพืชหายาก (rare plants) และเป็นพืชถิ่นเดียว (endemic plants) ของประเทศไทย ค้นพบโดย นายสมราน สุดดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครดิตฟรี

อาณาจักร: Plantae
หมวด: Angiosperms
ชั้น: Rosids
อันดับ: Fabales
วงศ์: Fabaceae(Leguminosae)
สกุล: Flemingia

สล็อต

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นพืชวงศ์ถั่ว
ใบโดยใบที่มีลักษณะเป็นเลข 1-3 ถึงขนาดที่มีลักษณะเป็นเส้นฐานอยู่บนมาตรฐานของกลีบดอกซึ่งยาวกว่ากลีบเลี้ยงและโดยการใส่แผ่นดอกไม้รูปวงกลม
เทพมาศ สำรวจพบโดย นายสมราน สุดดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ในขณะสำรวจพบ) และได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งชื่อเป็นพรรณไม้ในพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเป็นภาษาไทยว่า เทพมาศ

สล็อตออนไลน์

ทองอุไร (อังกฤษ: Yellow elder, Trumpetbush, Trumpetflower, Yellow trumpet-flower, Yellow trumpetbush; ชื่อวิทยาศาสตร์: Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth) เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 2-4 เมตร ลำต้นเล็ก แผ่กิ่งด้านบนเป็นพุ่มกลม โปร่ง ใบประกอบขนนกมีใบย่อยที่ปลายสุด จำนวน 7-11 ใบ สีเขียวอ่อน ขอบใบย่อยหยิกเป็นฟันเลื่อย ผิวสัมผัสละเอียด ลำต้นสีน้ำตาลนวลตลอดทั้งต้น ก้านใบช่อดอกอ่อนเป็นสีเขียว ดอกสีเหลืองสด มีรูปลักษณ์คลายระฆัง หรือแตร หรือทรัมเป็ต ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกดกมาก กลีบดอกติดกันเป็นรูปกรวยยาว 3-4 เซนติเมตร ปลายกลีบมี 5 กลีบ มีลักษณะกลมเป็นคลื่นเล็กน้อย กลีบเลี้ยงเป็นรูปกระดิ่งสีเหลือง แยก 5 แฉกกลีบดอกปลายแยก 5 กลีบรับกัน เกสรตัวผู้ เติบโตได้ดีในดินร่วนทุกชนิด ที่ความชื้นปานกลาง ระบายน้ำได้ดี แสงแดดจัดเต็มวัน
ดอกทองอุไร
ทองอุไรดอกสีเหลืองสดใส ปลูกง่าย เกิดง่าย ในเขตร้อนทั่วไป ไม่ควรปลูกในที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง นิยมปลูกข้างถนน เกาะกลางถนน และเหมาะสำหรับปลูกมุมใดมุมหนึ่งของบ้านที่แดดถึง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

jumboslot

อาณาจักร: พืช (Plantae)
หมวด: พืชดอก (Magnoliophyta)
ชั้น: พืชใบเลี้ยงคู่ (Magnoliopsida)
อันดับ: อันดับกะเพรา (Lamiales)
วงศ์: วงศ์แคหางค่าง (Bignoniaceae)

slot